מרססים לחקלאות – מרסס "מיני סער 400"

מרססים לחקלאות - מרסס "מיני סער 400"

מרססים לחקלאות – מרסס "מיני סער 400"