מרססים לחקלאות – מרסס "מיני סער 600"

מרססים לחקלאות - מרסס "מיני סער 600"

מרססים לחקלאות – מרסס "מיני סער 600"