מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "מינירז תותח"

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "מינירז תותח"

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "מינירז תותח"