מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "מינירז דו צדדי"

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "מינירז דו צדדי"

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "מינירז דו צדדי"