מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "רז 500 נגרר"

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "רז 500 נגרר"

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "רז 500 נגרר"