מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "תותח תמרים" לכלי הרמה

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "תותח תמרים" לכלי הרמה

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "תותח תמרים" לכלי הרמה