מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "תמרז" – נגרר

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "תמרז" - נגרר

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "תמרז" – נגרר