מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "טורבו"

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח "טורבו"

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח "טורבו"