מרססים לחקלאות – מרסס "סער" 12/200

מרססים לחקלאות - מרסס "סער" 12/200

מרססים לחקלאות – מרסס "סער" 12/200