מרססים לחקלאות – מרסס "סער" 19/200

מרססים לחקלאות - מרסס "סער" 19/200

מרססים לחקלאות – מרסס "סער" 19/200