ציוד לחקלאות – מוט "דוד" 18 מטר נגרר

ציוד לחקלאות - מוט "דוד" 18 מטר נגרר

ציוד לחקלאות – מוט "דוד" 18 מטר נגרר