מרססים לחקלאות – מרסס מפוח רתום תלת נקודתי

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח רתום תלת נקודתי

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח רתום תלת נקודתי