מרססים לחקלאות – מרסס נגרר "ערבה" לחממות

מרססים לחקלאות - מרסס נגרר "ערבה" לחממות

מרססים לחקלאות – מרסס נגרר "ערבה" לחממות