ציוד לחקלאות – מכונת שטיפה TSX, תוצרת איטליה

ציוד לחקלאות - מכונת שטיפה TSX, תוצרת איטליה

ציוד לחקלאות – מכונת שטיפה TSX, תוצרת איטליה