מרססים לחקלאות – מרסס מפוח מינירז כרם מאכל

מרססים לחקלאות - מרסס מפוח מינירז כרם מאכל

מרססים לחקלאות – מרסס מפוח מינירז כרם מאכל