[rev_slider about]

שאלות נפוצות

כנראה שמסנן היניקה סתום או עצם זר בפתח היניקה שמפריע למערכת לזרום .
יש לפתוח את המסנן , לנקות ולהפעיל מחדש.

 • ריסוס עשביה (רובה, מוט): 15-60 PSI
 • ריסוס בעזרת מפוח: 50-120 PSI
 • ריסוס בפומיות לחץ גבוה: 600 – 300 PSI

* ההמלצות של החברה ע"ב ניסיון בלבד

 • יש לוודא כי אין יניקת אויר במערכת היניקה.
 • מלא את המרסס במים ובדוק במצב נייח כי אין נזילה מהצנרת או ממסנן היניקה.
 • במשאבת דיאפרגמה - יש לבדוק תקינות בלון האוויר.
 • במידה והבעיה נמשכת יש לפנות למשרד להמשך טיפול.

יש להפסיק לעבוד עם המשאבה!!! - מים חדרו לאגן השמן

 • במשאבת דיאפרגמה - סבירות גבוהה שנקרעה דיאפרגמה
 • במשאבת בוכנות - סבירות גבוהה שמים חדרו דרך הנשם או דרך מובילי הבוכנות

יש ליצור קשר עם המשרד להמשך טיפול .

 • תיבת תמסורת (גיר) - שמן ממסרה 90
 • מנוע בנזין סולר - שמן 15w40
 • משאבת ריסוס - שמן 15w40
 • מערכת הידראולית - שמן 68
 • 4.80/4.00-8 (מריצה) – 30 P.S.I
 • 5.00-12 (סער 4*4) – 30 P.S.I
 • 11.5/80-15.3 (נגררים) – 50 P.S.I
 • 10.0/75-15.3 (נגררים) – 50 P.S.I

משאבת בוכנות מתוכננת כך שבמידה והאטמים בראש המשאבה ניזוקים, המים נוזלים דרך חריצי הניקוז אל מחוץ למשאבה, לפיכך יש להחליף אטמים במשאבה.

 • רותמים את המרסס ומרימים את הזרועות , כך שהמרחק בין חיבור מעביר הכוח של הטרקטור והמרסס הוא הקצר ביותר.
 • מודדים את המרחק בין שתי המגרעות שעל צירי ה-PTO. (תשובה א')
 • מודדים את המרחק בין שני פיני האבטחה שעל מעביר הכוח במצב סגור. (תשובה ב')
 • מחסירים את המידה של ה-PTO מהמידה במעביר הכוח. (תשובה ב' פחות תשובה א')
 • מהתוצאה שקיבלנו מחסירים שוב 40 מ"מ.
 • זאת המידה שיש לקצר (ע"י חיתוך שני חלקי מעביר הכוח).

שים לב: יש לקצר את מגן הפלסטיק לפני חיתוך מעביר הכוח.

אין להשאיר חומרי הדברה!!!
יש לרוקנם בנקודת ריקון המותרת לכך.
חובה לשטוף את מכלולי המרסס בתום הריסוס במים בלבד.

 • ממלאים כ-2/3 מנפח המיכל במים, מפעילים אמצעי ערבול (מערבלי לחץ, מערבל מכני)
 • מוסיפים את חומרי ההדברה ואת יתרת המים.
 • חומרים שאינם מומסים מומלץ למהול ולערבב בכלי נפרד את חומרי ההדברה ואז להוסיפם למיכל.
aq_block_5