מרססים לחקלאות – מרסס גב מוטורי "סופר ג'ולי"

מרססים לחקלאות - מרסס גב מוטורי "סופר ג'ולי"

מרססים לחקלאות – מרסס גב מוטורי "סופר ג'ולי"