מרסס גב מוטורי "סופר ג'ולי"

מרסס גב מוטורי "סופר ג'ולי"