מכונת זמירה מדייקת TRP "פלאן" , צרפת

לכרם יין

נתונים

  • מערכת מעקב אופטית אחר הבד וכיוון גובה אוטומטי
  • מערכת בקרה חשמלית
  • מערכת זיהוי עמודים ופתיחה אוטומטית
  • גנרטור חשמלי להפעלת המסורים
  • ריתום קדמי
  • חיסכון כוח אדם בזמירה מדייקת