צינורות

צינורות ריסוס ללחץ 55 אטמ' וצינורות יניקה בכל המידות