פיקוד חשמלי

קופסאות פיקוד ומחשבי ריסוס הכוללים מדי זרימה וגששי מהירות.