מרסס "חממה קבוע"

לחממות ובתי רשת

נתונים

  • מרסס נייח לריסוס ע"י רובים
  • וסת לחץ ידני עד 40 אטמ'
  • משאבת ריסוס בוכנות/ דיאפרגמה 30-100 ליטר/דקה
  • מנוע בנזין/חשמלי לפי דרישה
  • מיכל נירוסטה בנפח 1000 – 500 ליטר
  • לוח בקרה חשמלי עם ממסר פחת להגנה על המנוע