מרסס מפוח "אוהד"

למטעים

נתונים

  • מרסס רתום תלת נקודתי לריסוס בנפח קטן
  • כיסוי לעצים עד גובה 5.5 מטר
  • זרימת אוויר לעצים ממישורים שונים
  • שינוי גובה וזוויות המוצאים העליונים ע"י מערכת הידראולית
  • מיכל נירוסטה בנפח 2000 – 1000 ליטר
  • חיסכון מוכח בחומרי הדברה