מרסס נגרר "ערבה" לחממות

לחממות ובתי גידול בהיקפים גדולים

נתונים

  • מיכל נירוסטה בנפח 1000-2000 ליטר
  • וסת לחץ ידני עד 50 אטמ' לכל סוגי הגידולים
  • משאבת ריסוס בוכנות/דיאפרגמה
  • 2 מנשאים למוטות ריסוס ידניים
  • 2 גלגלות לצינורות ריסוס באורך 100– 50 מטר